Cantillon effect ”Cantilloneffekten´´

Kapitalismen är inte orsaken

Ofta beskylls kapitalismen vara orsaken till klasskillnader och ojämlikhet i samhället. Så är inte fallet. Kapitalismen är en förutsättning för att marknaden ska fungera. Från socialistiskt håll heter det att de rika skor sig på de fattigas bekostnad. Må så vara men det är inte kapitalismens fel. Det är systemet som är konstruerat på det viset och har så varit under lång tid. Hur mycket en arbetare än jobbar kommer den aldrig kunna bli rik på lönearbete. Kapitalägarna blir däremot rikare, inte på grund av kapitalism utan på det snedvridna och orättvisa systemet.

 

 

Vad är Cantilloneffekten?

Eller cantillioneffekten, som en del felaktigt skriver. Redan på 1700-talet observerade Richard Cantillon hur pengarna fördelas ojämnt över befolkningen när regeringar eller centralbanker fördelade ut pengar. Den österrikiske ekonomen Friedrich August von Hayek beskrev det som “om du häller honung i en kopp sprids den inte jämnt. Den klumpar sig först i mitten av koppen innan den sprids ut”. På mikronivå får detta stora följder på konsumenternas köpkraft. Det är alltså personerna med rätt kontakter som har närmast till sedelpressen som gynnas först och mest. Rik blir rikare genom billiga lån och kan då köpa hårda, reella och faktiska tillgångar i ett tidigt skede innan allmänheten får chansen. När väl allmänheten får möjlighet är priset avsevärt högre på grund av efterfrågeökning och de initiala köparna kan sälja en del av sin ursprungliga satsning och återinvestera vinsten i andra tillgångsslag.

Centralbanker var ett fenomen Karl Marx förespråkade i sitt kommunistiska manifest. Antagligen är det också därför som socialister hellre kräver skattehöjningar för de rika än försöker fixa systemet. Centralbankers och regeringars skatte- och penningpolitik är en del, men inte hela, orsaken till den ojämna fördelningen och att klasskillnader förekommer och tenderar att växa över tid. 

 

 

Vidare läsning:

Cantillon effect, Wikipedia

Why Wall Street gets a bailout, but you don’t , Matt Stoller

Mises Institute