En bra start

Denna artikel är tänkt att ge en kort första inblick i vad bitcoin är och gör. Jag som skriver den kallar mig swehodl och har sedan juli 2020 skrivit om bitcoin på instagramkontot bitcoinsverige. Tillsammans med några följare som jag lärt känna digitalt har vi skapat denna hemsida för att göra mitt material mer tillgängligt och lättläst.

Jag vill inte framställa mig som smartare, bättre eller någon form av expert. Alla behöver vara ödmjuka inför bitcoin. Ingen idag levande person kan nog greppa vad bitcoin kan bli och ha för roll. Bitcoin kommer att påverka människan i 1000 år framöver. Enda sättet att se och förstå det är att lära sig mer och aldrig sluta läsa eller tänka. Man måste också ifrågasätta gamla sanningar och lyssna på andra som läst på mer i ämnet än en själv. Jag lär mig nya saker om bitcoin dagligen trots att jag lägger sex timmar om dagen på detta.

Att lära sig om bitcoin är som att lära sig ett nytt språk. Har man aldrig tidigare läst eller studerat om pengar, ekonomisk historia, bitcoin och kryptovalutor och vet hur centralbanker fungerar eller hur banker skapar pengar genom krediter är det en lång startsträcka innan man kan få ett grepp om vad bitcoin är och gör.

Vi svenskar än vana vid Swish, Bankid, mobilbanken och andra tekniska lösningar så för oss ter sig bitcoin till en början som något överflödigt utan verkligt användningsområde. Därför är bitcoin inte särskilt intressant till en början för en svensk. Det är först när man lär sig hur vanliga pengar fungerar som bitcoin blir intressant att läsa mer om.

Under bitcoins tidiga år betraktades det mest som leksakspengar på internet och saknade värde i den verkliga världen. Det finns exempel på hur en kille vid namn Lazlo köpte 2 pizza för 10000 bitcoin. Det är också tack vare personer som Lazlo, som faktiskt spenderade sina bitcoin i början som har gjort bitcoin till vad det är idag. Användarna utgör bitcoins nätverk. Under flera år var bitcoin ett öppet men litet system med bara ett fåtal entusiaster som skickade bitcoin i grupper om tusental mellan varandras datorer. På detta sätt spreds bitcoin över världen sakta men säkert och byggde en infrastruktur. Under flera år gick det tämligen sakta och bitcoin förblev okänt för de allra flesta fram till våren 2017 när media började rapportera om hur valutan handlades för rekordbelopp igen.

Vi alla har vår historia hur vi hittade bitcoin. Eller snarare hur bitcoin hittade oss. Här delar jag min ”Så kom jag igång”

Bitcoins kod är designad så det sker en halvering av antalet nya bitcoin som utvinns vart fjärde år. Egentligen är det inte åren som räknas, utan bitcoin räknas i block, 210 000 block, och det attraherar nya investerare. Det är alltid 210 000 block mellan halveringarna. Det är inskrivet i bitcoins källkod.

När bitcoins pris ökar blir fler intresserade eftersom uppmärksamheten kring valutan också ökar. Detta mönster har setts 2013, 2017, och nu 2021 – cirka sju till nio månader efter halveringen. Det har historiskt varit starten på en bullrun som då enligt vissa analytiker borde så sin topp i slutet av 2021 innan intresset går över igen och ”bubblan spricker” och bitcoin förklaras död igen.

Den som tror att historien alltid upprepar sig kommer troligen bli förvånad i år. Förmodligen kommer vi inte se samma mönster spela ut sig exakt likadant denna gång. Förra året, 2020, inträffade som bekant en pandemi och alla världens länder har att hantera den och effekterna därav. USA ensamt har tillskapat trillions of dollar ut i systemet och historiskt sett leder det till inflation och ökade konsumentpriser. Reella och hårda tillgångar såsom bland annat guld, fastigheter och nu även bitcoin gynnas av det.

För att dra nytta av bitcoins egenskaper och potential måste den som köper bitcoin byta tankesätt. Bitcoin är inget att bli rik på snabb med nu i år, mätt i kronor. Bitcoin är något att köpa och äga på lång sikt för att behålla sin köpkraft. Köpte du bitcoin för 10 000 kr i december 2017 kunde du se ditt kapital halveras i värde och mer därtill kort därefter. Men om du köpt mer bitcoin under perioden med låga priser skulle du sänkt ditt genomsnittliga inköpspris och nu drygt tre år senare ha en otrolig värdeökning mätt i kronor.

Oavsett om man köper för 1000 kr, 10 000 kr eller mer, första gången, så har det visat sig vara lönsamt att fortsätta ackumulera mer bitcoin. Ingen som köpt bitcoin vid två tillfällen med ett års mellanrum har förlorat pengar på det i kronor. Även om man köpte sina första bitcoin eller delar därav på den absoluta toppen i slutet av förra bullmarket på 20 000 dollar så är man på plus idag. Bitcoin belönar tålmodighet och den som skaffar sig kunskap om bitcoin.

Jag hoppas denna sida ger dig ökad förståelse för bitcoin och den otroliga påverkan det kommer ha på människan under lång tid framöver. Alla belopp är bättre än 0 och det viktiga är inte hur mycket man har utan att man har något. Väldigt få personer kan äga en hel bitcoin och det är inte heller ett mål jag har.