Bitcoin är inte som Netscape

Relaterad sida: Dubbelspendering

Kritiker jämför ofta bitcoin med Netscape eller MySpace. För oss svenskar i trettioårsåldern som minns bilddagboken och Lunarstorm är det lätt att luras av den typen av resonemang. Faktum är att kritiker ofta säger bitcoin är gammal teknik som inte uppdateras och därför lätt kan bytas ut. Bitcoin är inte som Netscape. Det är mer rättvist att jämföra bitcoin med internet, själva infrastrukturen som applikationerna byggs på.

Bitcoin kom till efter mer än 40 års forskning och det som verkligen blev genombrottet för bitcoin var att man löste problemet med dubbelspendering. Alltså att en bitcoin inte skulle kunna spenderas flera gånger, som en bild som är lätt att ladda hem från en webbsida. Det var bitcoins Proof Of Work som blev fundamentet i blockkedjan och för första gången sedan problemet med de bysantinska generalerna fanns en lösning på problemet.

Hashcash, Bitgold och fler andra projekt föregick bitcoin. Det Satoshi Nakamoto gjorde var att studera de tidigare projekten som experimenterats med och utifrån det löste han problemet med dubbelspendering och därmed den innovation som var unik för bitcoin i och med blockkedjan. De andra digitala valutorna hade inte fullt ut lyckats lösa problemet med dubbelspendering. I Bitcoins Whitepaper tar Nakamoto upp flera referenser och den äldsta är från 1957 och den nyaste från 2002.

Adam Backs projekt hash cash kom till för att förhindra spam av email. Tanken var att det skulle krävas arbete för att skicka ett epostmeddelande. Om du var tvungen att utföra en kryptografisk uppgift för att skicka ett meddelande skulle det inte vara lönt att sända ut mängder av spam. Det skulle helt enkelt ta för lång tid. Detta var det första experimentet med Proof of Work som fungerade men var för invecklat. Denna teknik har delvis anammats och förfinats av bitcoin. Detta är en mycket förenklad förklaring, läs vidare för mer fördjupning. Börja med Wikipedia.

Tack vare bitcoins långsamma tillväxt under flera år har nätverket utvecklats och vuxit. Ingen central ledare klan gå in och ändra eller kontrollera bitcoin. Det är användarna som i konsensus bestämmer vad sanningen är och vad som ska skickas ut på blockkedjan. Ju fler användare desto säkrare alltså. Det är svårt att lita på en enda person eller företag men om miljoner människor över hela världen har en kopia av bitcoins Ledger, dess huvudbok, så kan alla verifiera allt som sker. Den som fuskar ignoreras. För att fuska skulle det gå åt så mycket datorkraft att man blev starkare än alla andra datorer samtidigt. Det är detta som är de bysantinska generalernas problem. Hur ska General 1 veta att General 2 inte är en utklädd fiende och hur kan General 3 veta att General 1 fått det utsända meddelandet?

Bysantinska generalproblemet är centralt för att förstå bitcoin.

Milton Friedman talar 1999 om en pålitlig digital valuta som inte kan kontrolleras av stater eller myndigheter.

History of bitcoin

Nakamoto Institute

Bitcgold, Nick Szabo

Hashcash av Adam Back, Wikipedia

Early Years of Satoshi Nakamoto, Pete Rizzo