Austrian economics

Österrikiska skolan. Friedrich Hayek, Ludwig van Mises.

Har inte egentligen något med Österrike att göra mer än att det var den österrikiske ekonomiprofessorn Carl Menger, 1840-1921, som sammanfattade och skrev ned det. Företeelsen är äldre och har rötter tillbaka till 1400-talet.

Kort och gott handlar denna ekonomiska inriktning om att utmana positivismen, nationalsocialismen och socialismen. Det är individer snarare än kollektivet som tillsammans utgör ekonomin. Bitcoinförespråkare menar ofta detta är den enda sanna ekonomin då den till skillnad från keynesiansk ekonomi bygger på faktiska pengar snarare än kredit.

Grunden i österrikiska skolan är mer frihet och mindre stat. Tillgång och efterfrågan. Fri marknad. Orsak och verkan.

Say upptäckte produktivitetsteorin om resursprissättning, kapitalets roll i arbetsdelningen, och ”Says lag”: det kan aldrig finnas en permanent ”överproduktion” eller ”underkonsumtion” på den fria marknaden om priser tillåts justera sig.  -Misesinstitutet

Mises Institute

https://sv.wikipedia.org/wiki/Österrikiska_skolan