Certifikat

Bitcoincertifikat, eller bitcoinbaserade finansiella instrument, är finansiella derivat som gör det möjligt för investerare att exponera sig för prisrörelserna av bitcoin utan att direkt äga den underliggande tillgången. Det finns några viktiga skillnader mellan att äga fysiska bitcoin och att investera i bitcoincertifikat.

Många som är nya till bitcoin börjar ofta med att köpa certifikat eftersom tröskeln till det är lägre, i synnerhet för en som redan är kund hos t.ex. Avanza eller Nordnet som är två stora plattformar för värdepappershandel. Bitcoincertifikat gör det möjligt för investerare att få exponering för bitcoinpriset utan att behöva hantera den tekniska aspekten av att äga och förvara fysiska bitcoin. Det gör att även de som inte är tekniskt kunniga inom kryptovalutor kan delta på bitcoinmarknaden.

Bitcoincertifikat inte ger samma grad av ägande och kontroll som direkt ägande av fysiska bitcoins. Investerare bör noga överväga sina investeringsmål, risktolerans och de specifika villkor som gäller för de bitcoincertifikat de överväger att investera i. Certifikatens struktur och villkor kan variera mellan olika finansiella institutioner och produkter. Certifikat handlas bara under aktiebörsens öppettider medan riktiga bitcoin kan köpas och säljas dygnet runt.

En investering i bitcoincertifikat befriar investeraren från behovet av att förvara och säkra fysiska bitcoins. Säkerheten och förvaringen hanteras oftast av den finansiella institutionen som emitterar certifikatet.

 

Skatt och risker med certifikat

Det finns olika avvägningar att göra rent skattemässigt. Certifikat via ett ISK-konto är fördelaktigt om du planerar att sälja dina bitcoin. För vissa investerare kan det vara enklare att hantera skattemässiga aspekter av sina investeringar när de handlar med finansiella instrument på traditionella marknader jämfört med att rapportera vinst och förlust från direkt ägande av kryptovalutor.

Det är dock viktigt att notera att bitcoincertifikat också har sina egna risker och nackdelar, inklusive kontrpartsrisken (risken att utfärdaren inte uppfyller sina åtaganden) och att de inte ger samma nivå av decentralisering och autonomi som att äga fysiska bitcoins. Investerare bör noga överväga sina mål, risktolerans och förstå villkoren för de specifika bitcoincertifikat de överväger att investera i.

 

Vad är största skillnaden mellan bitcoincertifikat och riktiga bitcoin?

Fysiska bitcoin: Om du faktiskt äger bitcoin innebär det att du har den digitala tillgången i din plånbok och har full kontroll över den. När du äger fysiska bitcoins har du en konkret digital tillgång som bara du kan bestämma över.

Bitcoincertifikat: När du köper ett bitcoincertifikat äger du inte faktiska bitcoin på blockkedjan. Istället innebär det att du äger ett finansiellt instrument som representerar en exponering mot bitcoinpriset. Det kan liknas vid en ”I Owe You” (IOU) där utfärdaren av certifikatet förbinder sig att betala investeraren motsvarande värde av bitcoin. Det finns dock alltid en viss grad av risk förknippat med detta då du är beroende av en tredje parts löften.

 

Hur förvaras bitcoincertifikat jämfört med riktiga bitcoin?

Fysiska bitcoin: Som ägare av fysiska bitcoins måste du själv ta hand om förvaring och säkerhet. Du kan använda digitala plånböcker (wallets), både online och offline, så kallade hot wallets eller cold wallets, för att lagra dina bitcoin. 

Bitcoincertifikat: När du investerar i bitcoincertifikat behöver du inte hantera förvaringen av bitcoins. Det är vanligtvis förvaltat av den finansiella institutionen eller tjänsteleverantören som utfärdat certifikatet.

 

Finns det risker med bitcoincertifikat jämfört med äkta bitcoins?

Fysiska bitcoin: Riskerna inkluderar säkerhetsrisker (stöld eller förlust av privata nycklar) och volatilitet i bitcoinpriset. Transaktionsavgifter kan också vara en faktor.

Bitcoincertifikat: Investerare är utsatta för prisrörelserna i bitcoin, men de undviker de specifika riskerna med förvaring och säkerhet. Avgifter och kostnader kan variera beroende på certifikatets utfärdare. Om utfärdaden skulle gå i konkurs riskerar du att bli av med ditt insatta kapital.

 

  1.