Äga bitcoin

Många köper sina första satoshis, delar av bitcoin, för att bli rik fort. Man har ofta hört att bitcoin gått upp i värde och hur andra blivit rika på att köpa och sälja bitcoin. Målet med denna hemsida är att fokusera på bitcoins tekniska och långsiktiga aspekter och förklara varför bitcoin fyller en så otroligt viktig funktion. Vi lägger mindre betydelse på priset i dollar och kronor för det kommer oundvikligen gå upp om bitcoin överlever. Om du lär dig om bitcoin förstår du att priset för en bitcoin har potential att bli otroligt högt.

Det finns olika sätt att köpa och äga bitcoin. Många köper bitcoincertifikat via sin internetbank. Viktigt att känna till då är att det inte är riktiga coins utan mer av en skuldsedel mellan dig och banken eller ett löfte om att få ta del av bitcoins kursförändring.

Bitcoin är ett decentraliserat monetärt nätverk. Det är så mycket mer än bara en variant av swish. Bitcoin har potential att kunna ersätta centralbanker och fungera världsreservvaluta på sikt. Det låter osannolikt. Ja det är en bit bort, men varje dag som går tar bitcoin ännu lite närmare det målet.

 

Därför bör du äga åtminstone lite bitcoin.

Att äga åtminstone lite bitcoin kan vara motiverat av flera potentiella fördelar och möjligheter som är unika för denna digitala valuta. Bitcoin har visat sig vara relativt oberoende av traditionella finansiella marknader. Genom att inkludera bitcoin i en investeringsportfölj kan man öka diversifieringen och minska kopplingen till andra tillgångsslag, vilket kan bidra till att minska portföljens totala risk. Bitcoin har ett begränsat utbud på 21 miljoner enheter, vilket eliminerar risken för inflation orsakad av obegränsad penningmängdstillväxt. Många investerare ser bitcoin som en värdelagringsenhet och ett skydd mot de potentiella negativa effekterna av inflation.

 

Ny form av disruptiv teknik 

Blockkedjeteknologin, som ligger till grund för bitcoin, anses vara en av de mest banbrytande innovationerna på senare tid. Bitcoin representerar en decentraliserad och transparent form av digitala tillgångar och betalningar. Investering i bitcoin kan vara en insats för teknologisk utveckling och dess potentiala framtida användning.

Bitcoin möjliggör gränsöverskridande transaktioner utan behov av mellanhänder som banker eller finansiella institutioner. Detta kan vara särskilt värdefullt för dem som är involverade i internationell handel eller överföring av medel över landsgränser. Genom att äga bitcoin kan individer öka sin finansiella självständighet och självkontroll. Detta beror på att bitcoin tillåter direkta transaktioner utan mellanhänder och ger användarna möjlighet att ha full kontroll över sina digitala tillgångar.

 

Avkastning och värdeökning

Bitcoin har historiskt sett uppvisat volatilitet, vilket kan innebära möjligheter för investerare att dra nytta av prisrörelser. Även om volatilitet medför risker, kan den också skapa möjligheter till potentiell avkastning.

Det är viktigt att notera att investeringar alltid medför risker och att individuella omständigheter och risktolerans varierar. Innan du investerar i bitcoin eller någon annan tillgång bör du göra grundlig forskning, förstå riskerna och överväga att rådfråga en finansiell rådgivare. Att äga bitcoin kan vara en del av en övergripande investeringsstrategi, men det är viktigt att göra välgrundade beslut baserade på din egen finansiella situation och mål.

 

Harry Dexter White och John Maynard Keynes under Bretton Woodskonferensen.

Keynes är upphovsman till keynesianismen, som innebär att regeringar kan dämpa konjunktursvängningar genom att styra den aggregerade efterfrågan med finanspolitiska verktyg såsom inflation, skatter och offentliga satsningar.

 

År 1971 klev USAs president Richard Nixon ”tillfälligt” av guldstandarden och alla valutor som var knutna mot dollarn och därmed guldet fick istället bara dollarn som garant för värdet efter detta. Nixon annullerade alltså det avtal som stats- och regeringscheferna vid det ökända Bretton Woods år 1944 hade fastslagit som innebar att andra valutor var knutna mot dollarn till en fast växelkurs och USA garanterade att det alltid fanns guld som garant och bakomliggande värde.

 

När Bretton Woodsavtalet föll 1971 började det stora experimentet med FIAT-valutor som vi idag ser utspelas. Det innebär att ny valuta skapas i kopiösa mängder och spär ut den befintliga mängden. 1000 kr idag har inte samma köpkraft som 1000 kr för 20 år sedan.

Bitcoin är tvärtemot vad FIAT-valutorna är. Bitcoin har inbyggt i sin kod att det blir färre och färre nya bitcoin varje havlveringscykel, cirka 4 år eller vart 210 000e block. Mer om detta i utbildningen. När utbudet minskar men efterfrågan ökar kommer bitcoins pris mätt i kronor eller dollar öka exponentiellt.