Många köper sina första satoshis, delar av bitcoin, för att bli rik fort. Man har ofta hört att bitcoin gått upp i värde och hur andra blivit rika på att köpa och sälja bitcoin. Målet med denna hemsida är att fokusera på bitcoins tekniska och långsiktiga aspekter och förklara varför bitcoin fyller en så otroligt viktig funktion. Vi lägger mindre betydelse på priset i dollar och kronor för det kommer oundvikligen gå upp om bitcoin överlever. Om du lär dig om bitcoin förstår du att priset för en bitcoin har potential att bli otroligt högt.

Det finns olika sätt att köpa och äga bitcoin. Många köper bitcoincertifikat via sin internetbank. Viktigt att känna till då är att det inte är riktiga coins utan mer av en skuldsedel mellan dig och banken eller ett löfte om att få ta del av bitcoins kursförändring.

Bitcoin är ett decentraliserat monetärt nätverk. Det är så mycket mer än bara en variant av swish. Bitcoin skall kunna ersätta centralbanker och fungera världsreservvaluta. Det låter osannolikt. Ja det är en bit bort, men varje dag som går tar bitcoin ännu lite närmare det målet.

Harry Dexter White och John Maynard Keynes under Bretton Woodskonferensen.

Keynes är upphovsman till keynesianismen, som innebär att regeringar kan dämpa konjunktursvängningar genom att styra den aggregerade efterfrågan med finanspolitiska verktyg såsom inflation, skatter och offentliga satsningar.

År 1971 klev USAs president Richard Nixon ”tillfälligt” av guldstandarden och alla valutor som var knutna mot dollarn och därmed guldet fick istället bara dollarn som garant för värdet efter detta. Nixon annullerade alltså det avtal som stats- och regeringscheferna vid det ökända Bretton Woods år 1944 hade fastslagit som innebar att andra valutor var knutna mot dollarn till en fast växelkurs och USA garanterade att det alltid fanns guld som garant och bakomliggande värde.

 

När Bretton Woodsavtalet föll 1971 började det stora experimentet med FIAT-valutor som vi idag ser utspelas. Det innebär att ny valuta skapas i kopiösa mängder och spär ut den befintliga mängden. 1000 kr idag har inte samma köpkraft som 1000 kr för 20 år sedan.

Bitcoin är tvärtemot vad FIAT-valutorna är. Bitcoin har inbyggt i sin kod att det blir färre och färre nya bitcoin varje havlveringscykel, cirka 4 år eller vart 210 000e block. Mer om detta i utbildningen. När utbudet minskar men efterfrågan ökar kommer bitcoins pris mätt i kronor eller dollar öka exponentiellt.