Varför bitcoin?

Det finns i skrivande stund 9521 kryptovalutor (1 maj 2021) och det ökar varje dag. Om inte bitcoin lyckas kommer ingen annan kryptovaluta heller göra det. Bitcoin var först med den revolutionerande blockkedjetekniken och alla alternativ är kopior med olika nischer men de är inte decentraliserade och kan ändras i källkoden eller styras av dess grundare.

Bitcoins försprång på 10 år är omöjligt att knappa in på då det finns tiotusentals noder utspridda över hela världen som upprätthåller säkerheten i det gemensamma nätverket och var och en håller en kopia av blockkedjan. Bitcoin står ensamt för omkring 50% av det totala värdet inom hela kryptomarknaden och alla andra 9520 stycken alt-coins har en total marknadsandel på 50% tillsammans. Det är inte rimligt att tro att en alt-coin kan ta bitcoins plats. Om inte bitcoin vinner slaget om att vara den världsledande digitala valutan finns ingen chans för de andra.

Hotet mot bitcoin är att världens länder går samman och förbjuder den, men det kommer ändå inte ta bort bitcoin, bara göra den olaglig. Det går inte att stoppa bitcoin. Bitcoin är som ett språk inom kod och matematik.

Man bör kanske vara försiktig men ändå ha viss exponering. Några procent av ens tillgångar kan vara en rimlig och försiktig summa att spekulera med, precis som vi gör med vanliga fonder eller aktier. 

Bitcoin skapades som en motreaktion, ett alternativ till det nuvarande ekonomiska systemet. Altcoins är skapade för att ta ta en liten marknadsandel av bitcoin. Vissa alternativa kryptovalutor har reella användningsområden och kommer säkert göra nytta i framtiden. Frågan är hur och som vad. Det behövs bara en global valuta precis som det bara behövs ett internet.

På internet byggs applikationer och webbsidor. På samma vis kommer man bygga applikationer och användbara system på bitcoins blockkedja

Vidare läsning:

Check your financial privilege, Alex Gladstein

If you only read one thing before buying bitcoin, read these few lines, Sylvan Saurel

Dear family, dear Friends, Gigi