Bitcoin som hedge

Skuldsättning och kraftiga underskott i offentliga finanser leder till att det ekonomiska problemet växer och skjuts framåt till någon annan att lösa. Nu befinner sig inte bara Sverige utan hela världen på okänt ekonomiskt territorium.

Som privatperson kan man skydda sig mot omvärldsfaktorer på olika vis. Även om makroekonomi och global politik är utanför gemene mans intresse och kunskapsområde finns det några enkla åtgärder att vidta. Det vi kan och bör göra är att agera ansvarsfullt och förtänksamt. Att diversifiera sig mellan olika system kan vara ett sätt. Börsen, kontanter, fastigheter och allt som vi känner till bygger på samma system. Sedan 2009 finns bitcoin och bör rimligen utgöra en liten del i varje persons långsiktiga portfölj.

Framåt är svårt att se, men bakåt kan vi titta. Vi kan gå flera tusen år bakåt i historien och se hur värde skapas och vad som får hela samhällen att blomstra och sedan falla. Guldet har varit centralt i historien och under en period gick det att köpa guld för snäckskal. När bilen introducerades var det en lyxprodukt som bara den rikaste överklassen hade råd med och priset för en bil var då cirka 45 uns guld, eller cirka 10 000 kronor. Idag kostar en lyxbil fortfarande 40-50 uns guld men det motsvarar över 700 000 kronor. 

Inflation är en slags dold skatt som äter upp två procent av vårt kapital varje år. Om någon vill spara tiotusen kronor till sina barn att använda om 10 år måste hen för att kompensera för inflationen sätta undan 12000 kronor om köpkraften skall vara densamma beräknat på 2% inflation. Det är av den anledningen många sparar på börsen eftersom den genomsnittliga årsavkastningen där är 6-8% över lång tid och ett av få sätt att faktiskt behålla värdet på sitt kapital.

Men nu finns bitcoin. Bitcoin snittar 200% avkastning per år. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning heter det. Dock är det rimligt att tro, att så länge bitcoin finns, kommer det ha ett värde. Eftersom efterfrågan ökar men utbudet minskar torde det få priset mätt i dollar eller kronor att fortsätta stiga.

https://www.usdebtclock.org