Guldets historiska roll

Guld utvinnas idag ur guldgruvor. Det är gold miners som utför ett dyrt, slitsamt och tidskrävande arbete som kräver otroliga mängder energi. Guldet bearbetas sedan och låses därefter in i valv och bevakas med minutiös säkerhet eller förädlas och blir smycken till exempel.

Guld är intressant på så vis att det är helt accepterat i samhället att guld kräver massvis av energi och att en guldgruva läcker kemikalier som påverkar djur- och växtliv. Guldet har varit människans statussymbol i årtusenden.

Sedan 2009 finns bitcoin som enkelt förklarat är GULD 2.0, men i realiteten det så mycket mer. Bitcoin miners utför matematiska beräkningar och bryter bitcoinblock som adderas till en blockkedja som innehåller alla transaktioner som någonsin gjorts i nätverket. Bitcoin har precis som guld en montetär premie. Bitcoin är skapat för att vara pengar.

Alla med en egen bitcoinnod kan på några sekunder kontrollera den exakta mängden bitcoin i cikrulation. Det går också att ta reda på hur mycket datorkraft som används för att utföra beräkningarna och vilka pseudonymer som har bitcoin. Det största skillnaden på guld och bitcoin är dock att bitcoin går att dela upp och förflytta med ljusets hastighet. Att flytta 10 000 000 dollar i guld tvärs över jordklotet är kostsamt, kräver personal, fordon och mycket tid. Via bitcoins blockkkedja kan stora värden förflyttas med den högsta säkerheten på jorden under en timme.

Alltsedan president Nixon tog bort dollarn från guldstandarden 1971 och alla världens valutor blev fiat-valutor, dvs papperspengar utan bakomliggande värde, har inflationen tagit fart och vi ser priser och löner gå upp i värde utan att det går att köpa mer varor. När stater, regeringar, riks- och centralbanker via penningpolitik och inflation skapar pengar utan att något annat värde tillförs blir det en bubbla. Det kallas ofta “boom-bust-cykler”. Historien upprepar sig och före 1970-talet var bankkriser ovanliga. Numera har vi vant oss vid att se varianter på finanskriser och räknar med det ungefär vart tionde år.

På samma sätt som guld har varit en värdebevarare och fungerat som pengar i historien kan en digital, global och decentraliserad valuta bli det i framtiden. Sedan våra sedlar slutade vara uppbackade av guld år 1971 har inflationen tagit fart och även om lönerna går upp blir vi inte rikare.

Guldet var länge en fri marknad men efter 1933 när Franklin D. Roosewelt utfärdade order 6102 om konfiskering av guld, var det olagligt att äga guld, och det har sedan dess varit utsatt för kurspåverkande åtgärder och statlig kontroll. De första 38 åren därefter påbörjades försöken med guldstandard och Bretton Woods-systemet med fasta växelkurser, guldmyntfoten och sedermera fiat-experimentet från 1971. Från 1974 är det återigen lagligt att äga investeringsguld som privatperson men priset styrs sannolikt av centralbankernas goda vilja och är därigenom påverkat i sitt pris. 

Guld har fungerat som värdebevarare i tusentals år. Redan Tutankhamon (Wikipedialänk) som levde cirka 1300 år före vår tideräkning var förtjust i guld och guldet var en åtråvärd vara även vid denna tid. Guld har alltid varit svårt att hitta och bearbeta, en knapp resurs som kräver arbete. Proof of Work.

Tutankhamons guldmask. Hans kista väger 120 och består av rent guld.

Guld är en knapp resurs och tack vare den egenskapen har den fungerat oroligt bra som värdebevarare. Det har gjorts beräkningar som säger att ett uns guld har ungefär samma köpkraft idag som för 100 år sedan.

”Ett monetärt system för att bestämma värdet på länders valutor. Sverige använde systemet mellan 1873 och 1914 samt under en period under mellankrigstiden. Initialt var 1 kg guld likvärdigt med 2 480 kronor. Under Bretton Woodssystemet, 1951-1973, fanns också en koppling till guldet genom att kronan knöts till dollarn som i sin tur var kopplad till guldet.”

Ekonomifakta

Så länge metallmyntfoten bestod fungerade den som ett ankare för penningvärdet. Men vid första världskrigets utbrott övergav praktiskt taget alla länder kopplingen till guldet. Det betydde att de kunde öka penningmängden utan att begränsas av centralbankernas metallinnehav. (Sveriges Riksbank)

Bild från Riksbanken

Stock to flow

Gulds värde kan beräknas utifrån stock to flow, se gärna länken nedan. Beskrivningen här är endast kort och översiktlig. Stock är den befintliga mängden, Flow avser det årliga nya tillflödet av nytt guld. Eftersom guld är en knapp resurs och dess Flow är väldigt liten i förhållande till dess Stock så behålls dess värde.

En råvara med hög flow i förhållande till dess stock är en usel värdebevarare. Genom tiderna har som nämnts ovan salt och snäckor använts som pengar.

Bitcoin, som Guld 2.0 har en liknande uppbyggnad. Men skillnaden är att med BTC är allt exakt, mätbart och verifierbart. Vi vet att varje block just nu genererar 6.25 BTC och det skapas 900 BTC dagligen. Halveringen av blockbelöningen 2024 kommer halvera det dagliga flowet av BTC till 450 BTC och lägga det i en allt större stock. Vilket får till effekt att ju längre tiden går desto mer kommer bitcoin öka i värde för den blir bara knappare och knappare som resurs eftersom tillgången minskar men efterfrågan spås vara fortsatt hög.

Stock to Flow Gold

Gold confiscation 1933, Schiff gold