Supercycle

Bitcoin har hittills följt ett mönster som går i fyraårs-cykler. Vart fjärde år, eller efter 210 000 block sker en halvering av blockbelöningen. Det skapar ett intresse för bitcoin.

För närvarande är blockbelöningen 6.25 BTC och det halveras till 3.125 BTC under våren 2024.

Senaste halveringen skedde 2020 och då gick den belöning som en bitcoinminer fick för att minea ett block ned från 12.5 till 6.25BTC. Det ger i sin tur färre coins på marknaden när det dagliga utbudet minskar med hälften. Från att ha utvunnit 1800 bitcoin dagligen så sjönk det till 900 bitcoin i maj 2020.

Så länge antalet säljare och köpare är ungefär det samma är priset stabilt. Skulle säljarna bli fler än köparna minskar priset på en bitcoin. Halveringarna brukar dock innebära att priset ökar på grund av att färre coins utvinns, det ger i sin tur högre pris. Högre pris attraherar fler investerare. Men sen har luften alltid historiskt gått ur och en bubbla spricker. Bitcoin har varit i bubbelliknande territorium flera gånger. Dock kommer bitcoin alltid tillbaka, åtminstone hittills och etableras på en ny högre nivå.

Dan Held började för något år sedan tala om en potentiell supercycle. Alltså att bitcoin inte alls per automatik måste nå en topp för att sedan rasa i värde och uppleva en två år lång ”död period” innan nästa halvering. Nu till skillnad mot tidigare har bitcoin mognat mer. Nu är bitcoin en tillgångsklass att räkna med som är värderad till 1 trillion dollar. Inget annat har vuxit, fått spridning och etablerats så snabbt som bitcoin. För första gången investerar stora företag och det ryktas att även enskilda länders regeringar har börjat snegla på tillgångsslaget.

Fördelen med bitcoin är att det är den begränsade mängden till 21 000 000 och att ingen enskild kan kontrollera bitcoin. Det är en fri marknad.

Oavsett vad som händer så är bitcoin något att hålla ögonen på.