QE – Kvantitativ lättnad

Under 2020 förändrades allt såsom vi känner till det avseende världsekonomin. Den kunskapen är inte jämnt distribuerad än. FED i USA sa bokstavligen att de skulle pumpa ut obegränsat med pengar i systemet. Om ett lands ekonomi har en miljon kronor i total penningmängd och det under kort period ökas till två miljoner har köpkraften halverats. Man blir inte rikare för att det är fler nollor på sedlarna.

Omvärldsbevakning 

USA ensamt har genom sin “quantitative easing” stimulerat marknaden det senaste året med över 9,000,000,000,000 dollar (nine trillion dollars = på svenska nio biljoner dollar = nio tusen miljarder dollar = 77 490 000 000 000 svenska kronor) Även EU har har gjort detsamma och enats om ett stödpaket på 750 miljarder euro  = 7 500 000 000 000 svenska kronor, varav hälften skall utgå som bidrag och resten som lån och vara återbetalda om 30 år. Siffrorna i sig säger inte så mycket utan referenspunkt. Som jämförelse kan nämnas att USA under några månader under 2020 skapat 25% av alla dollar som någonsin gjorts. Inom EU fanns i december 2019 1,3 biljoner euro på världsmarknaden (omräknat 13 000 000 000 000 svenska kronor) och det beslutade bidraget som nu går ut till EU-länderna är en tredjedel av den summan och lånet lika stort. Även EU skapar alltså mer valuta från tomma intet för att lösa situationen här och nu och hoppas därigenom att det kommer lösa sig på annat vis längre fram. EU kommer på några år nästan fördubbla den totala mängden euro.

75% av alla dollar i existens har skapats sedan 2009.

Det är lätt att tro att det som sker i USA inte påverkar oss. Men det gör det i allra högsta grad då alla länders valutor hålls gisslan av dollarn som är världsreservvaluta. Sveriges totala penningmängd har inte ökat lika dramatiskt som USA, men Money Supply M1 i Sweden ökade från 3 782 232 miljoner i februari till till 3 826 621 miljoner SEK i mars 2021.

Det finns folk som kallar bitcoin för en bubbla. FIAT-valutor kan tappa halva sitt värde på en natt med en knapptryckning som en person utför. Sedan 2020 och starten av viruset har all världens regeringar och centralbanker pumpat upp ekonomin. Börserna står på All-Time-High efter ett år av global lockdown, minskad turism och mindre socialt umgänge. En bubbelliknande situation.

M1 money supply includes those monies that are very liquid such as cash, checkable (demand) deposits, and traveler’s checks. M2 money supply is less liquid in nature and includes M1 plus savings and time deposits, certificates of deposits, and money market funds.

Investopedia

Kvantitativ lättnad är en metod med vilken centralbanker stimulerar den nationella ekonomin. Metoden innebär i praktiken att en centralbank köper upp obligationer från stater eller från privata företag. När efterfrågan på obligationerna ökar, blir räntan som köparen kompenseras med lägre. Företag och stater får då en signal om att det kommer bli lättare att få finansiering för nya lån.

Wikipedia

Bitcoin är motsatsen till FIAT-valutor. Med bitcoins begränsade mängd av 21 000 000 coins, förvisso delbara till 100 000 000 per chin, men aldrig fler än 21 000 000 BTC totalt kan finnas, gör att värdet inte kan späs ut.

Vidare läsning:

What is QE

QE during everything bubble