Miljö och bitcoin

Bitcoins kritiker säger att bitcoin är en stor miljöbov och borde förbjudas på grund av sin stora energikonsumtion. Ja det är lätt att tro det för den som inte lagt någon som helst tid att studera bitcoin. Faktum är att bitcoin ökar incitamenten att forska kring, uppfinna och utveckla mer förnyelsebar energi. Eftersom bitcoin konsumerar energi och energi kostar pengar blir det lönsamt att utveckla sätt som får ner energikostnaden.

På två timmar tar jorden emot lika mycket solenergi som konsumeras under ett år.

Bitcoin är blott 12 år gammalt och har just börjat bli så pass värdefullt att det lönar sig att i större skala försöka minea bitcoin med förnyelsebar energi. Det må vara en dyr uppstartskostnad att investera i en ordentlig anläggning men det kommer betala sig fort. Var tionde minut skall ett nytt bitcoinblock hittas och adderas till blockkedjan och den som hittar det först får för närvarande en blockbelöning på 6,25 BTC vilket i skrivande stund motsvarar strax över tre miljoner kronor. Det är vad som kallas mycket starkt ekonomiskt incitament.

Eftersom pengar och tillväxt driver innovationer är det ologiskt att hävda att inte bitcoin kommer öka incitamenten att producera billigare och mer klimateffektiv energi.

Jämförs kostnaden att skydda bitcoins nätverk med kostnaden att upprätthålla det finansiella systemet som banker och företag använder, alla betalkortslösningar, internationella överföringar, värdetransporter, all kvittohantering, transaktionsöverföringar med betalkort och de enorma databaserna som registrerar transaktionerna så är bitcoins energikonsumtion ingenting i sammanhanget. Överallt i världen står dessa enorma bankbyggnader. I beräkningen av kostnaden för det nuvarande systemet bör även försvaret, militären en stor del av statsapparaten och våra myndigheter ingå. Deras jobb är att skydda landet och dess ekonomiska intressen. Bitcoin gör detta med datorer.

Ja, en av anledningarna att länder och stater har en försvarsmakt och militär är för att skydda sitt lands suveräna intressen och därmed ekonomi. Till det fordras en hel armé. Bitcoin är kod och matematik som beräknas via datorer. För att verkligen ge en korrekt kostnadsjämförelse skall bitcoin jämföras mot hela det finansiella systemet inklusive börser och all kapitalförvaltning. Det betyder att bitcoin kommer konsumera mer energi i framtiden än vad det gör idag. Å andra sidan är det bara en bråkdel av FIAT-systemets energiförbrukning.

Petrodollarn är skadlig

Amerikanska dollarn kallas ofta petrodollar och är uppbackad av olja. Hela USAs ekonomi bygger på oljeberoendet och USA är världens mäktigaste land och dess valuta har statusen som världsreservvaluta. Dollarn är smutsig och har miljoner människoliv, stora klimatpåverkande utsläpp och miljöförstöring på sitt samvete. Dollarn backas upp av diktatorer i kartell och militären skyddar detta. Det är naivt att tro att oljeberoendet kan minskas när det skyddas av världsekonomin som är beroende av att charaden fortgår. Uppemot 90% av den globala internationella handeln sker i dollar och cirka 40% av alla länders samlade skulder mäts i dollar även om USAs ekonomi endast utgör dryga 20% av världens BNP. (Gladstein)

Bitcoin är decentraliserad, har ingen ledare och ingen chef och ingen som kan fuska eller påverka det. I koden finns reglerna och den som bryter mot reglerna ignoreras av nätverket. Bitcoin är sanning. US-dollarn har med sin status hela jordens befolkning som gisslan trots att USAs president endast representerar 4% av den totala världspopulationen. Med bitcoin blir var och en sin egen bank och istället för att tappa köpkraft på grund av ekonomiska och politiska beslut kan man med bitcoin uppleva en ökad frihet och självständighet. Frihet är värt en hel del.

Till skillnad från politiker, banktjänstemän och vanliga människor går bitcoin inte att muta eller fuska med. I vår del av världen är korruption ett tämligen obefintligt problem men förekommer i stora delar av världen. Vi i de privilegierande länderna märker inte av den bistra vardagen för människorna som behöver ett system som bitcoin alla mest.

Arvet efter John D Rockefeller (länk till Wikipedia) och det oljeberoende som skapades i spåren av hans storhetstid är det som allt bygger på idag. Rockefeller byggde upp en infrastruktur och skapade en monopolställning som gjorde det omöjligt för andra att komma in på marknaden.

Det är inte rimligt att tro att de som tjänar mest på olja ska sluta producera olja. Pengar är incitamentet.

Bitcoin är precis vad miljörörelsen behöver men de har inte förstått det än för deras argument handlar om att bitcoin slukar energi idag, så man missar den stora bilden. Bitcoin lagrar energi och gör det lönsamt att skapa bra energi. Det finns beräkningar som visar att hushållsapparater i standby-läge konsumerar mer energi än hela bitcoinnätverket. Elektrisk juldekoration, eluppvärmda pooler, stavmixers, dammsugare och kattfilmer på YouTube. Allt drar energi. Vem ska bestämma vems energikonsumtion som är mest tillåten?

Vi som förstår vad bitcoin är prioriterar bort onödig konsumtion idag och köper istället bitcoin. Varför köpa en ny telefon om den du har fungerar, varför åka flyg till Thailand när vi har fin skog här. Som medveten bitcoinentusiast ställer man alla sina kostnader mot en alternativkostnad i bitcoin. Det som köps för 1000 kr idag kommer ha en hög alternativkostnad mätt i bitcoin om några år. Pengar som man köper bitcoin för har historiskt sett ökat i värde över tid.

Faktabaserade länkar om bitcoin och miljö. Bitcoin är enda chansen att rädda klimatet.

Podcast: Stephan Livera, SLP272 med gäst Peter St Onge

Bitcoin does consume a lot of energy, but here is why it’s worth it

Uncovering the hidden costs of the petrodollar, Alex Gladstein

How much energy does bitcoin actually consume? Nic Carter

Think BTC is a dirty business? Consider the carbon cost of a dollar!, Susan Fu

The last word on bitcoins energy consumption, Nic Carter

Bitcoin does not waste energy, Parker Lewis

Proof of Work is efficient, Dan Held