Finanskrisen 2008

Vad hände egentligen 2008 och vad orsakade den största ekonomiska krisen sedan Wall Street-krashen 1929 som för oss ledde till Kreugerkrisen som påverkade även Sverige. Det som började i USA spred sig till oss andra. Det finns många som menar att liknande scenarion pågår just nu och den ohälsosamma ekonomiska poltik som sker i USA för att bekämpa konsekvenserna av viruset egentligen bara är en fortsättning på 2008 års finanskris som är en fortsättning på krisen innan dess och allt härstammar från beslutet 1971 att kliva av guldstandarden.

Det utlösande faktorn för fastighetskrisen 2008 var att många personer med svag ekonomi i USA hade fått stora lån alldeles för lätt. När de senare fick svårt att betala tillbaka lånen började korthuset fallera eftersom alla banker lånat pengar av varandra sinsemellan. När huspriserna började falla visste man inte vems risken var och därmed vilken kreditgivare som skulle dras med i fallet.

Många kreditgivare riskerade konkurs men hjälptes av amerikanska centralbanken och vissa banker köptes upp av andra banker. Det fanns ingen som ville rädda Lehman Brothers, vilket blev den verkliga triggern och allt tvärstannade och ledde till en global ekonomisk kris.

Världen var inte förberedd och ingen trodde det kunde hända. Filmen The Big Short visar dock några som lyckades se det som ingen annan såg och tjänande genom att satsa emot bolånen, sub prime, oerhörda pengar på kollapsen.

Den som läst på och förstår hur bitcoin och hårda pengar fungerar inser att det inte var bostadslånen som orsakade krisen. Det var den utlösande faktorn efter år av dopad ekonomi och marknaden behövde kylas ned.

Foto: TT

Läs mer:

SVT, Finanskrisen 2008, vad Hände

Europaportalen om finanskrisen