∞/21M

Knut Svanholm, Iloni Appelberg och Guy Swann har förenklat och förklarat bitcoin på 45 minuter med dessa pedagogiska filmer. Du kan inte spendera 45 minuter på något bättre sätt.

Knuts bok Bitcoin: Sovereignty through mathematics kan du köpa i vår butik så stödjer du sidans fortsatta utveckling och hjälper till att hålla den helt kostnadsfri utan några medlemskap.

Bitcoin har en asymmetrisk risk/reward. Köp bitcoin för 1000 kronor som en chansning och ett sätt att ha ett incitament att läsa på och lära dig mer om det. Den som förstår vad bitcoin är vill ha mer. Bitcoin är frihet.

https://youtu.be/zIkT3clQB18