Egen nod

Efter ett tag när man lärt sig mer om bitcoin och verkligen förstår vad det är börjar intresset och vilken att göra mer för nätverket komma. De allra flesta av oss som pratar och engagerar oss i bitcoin gör det helt ideellt. Det är få personer hittills som faktiskt arbetar med bitcoin, så tidiga är vi.

En egen nod gör att användaren själv kan hålla koll på alla transaktioner och verifiera sina egna coins. Noden kapar tilliten och låter användaren själv verifiera att det är sanningen som visas. Noden bidrar till satt upprätthålla säkerheten på nätverket.

Om Alice skickar 0.1 BTC till Bob kan Bob egentligen inte vara helt hundraprocentigt säker att han faktiskt fått 0.1 BTC av Alice eftersom han litar på andra människors noder. Det är dock osannolik att det skulle handla om fejkade bitcoin. Dessutom har wallets har funktioner för att förhindra detta men efter ett tag kommer ändå ett intresse att vilja ha nod och verifiera sina egna transaktioner; för att man kan.

Med bankerna idag vet vi ingenting vad som sker bakom kulisserna eller vad det är för tusenlapp som kommer på swishen. Med en egen bitcoinnod kan användaren själv se all historik kring sina satoshis.

Ovanstående bild ger en väldigt bra överblick just nu, 7 maj 2021 kl 11.42

Vi är på blockhöjd 682375,

Just denna nod har kontakt med 10 andra noder i världen

Hashrate just nu är 169,7 EH/s, svårighetsjustering 20.61 T

Mempool just nu (kö för transaktioner att komma med i block) är 45.3 MB. Dock skall noteras att många små transaktioner ligger där i skrivande stund för en exchange skickat ut mängder av små transaktioner och satt låg avgift. Det gör att de transaktionerna kommer ligga där länge då avgiften satts för lågt.

Vi ser också att senaste blocket hittades för 13 minuter sedan och innehåller 1645 transaktioner som tillsammans tar 1.56 MB på blockkedjan.

Alla med egen nod har denna information på sin dator och det handlar om en liten billig Raspberry Pi och en extern hårddisk på 1TB. Total kostnad cirka 2000 kr. Kopplar användaren sin wallet till noden blir det ens egen nod som verifierar alla ens transaktioner. En wallet som inte är kopplad till ens egna nod litar istället på nå någon annans nod.

Alternativkostnad

Att köpa en egen nod är inte det första man bör göra. 2000 kronor spenderade på en nod idag kan få en stor alternativkostnad i framtiden men är saftigt en väldigt bra investering. Men ett tips är att först skaffa en hårvaruplånbok och köpa bitcoin till den. Men i takt med ökat intresse och kunskap om bitcoin kommer en vilja att ha en nod.

Bra artiklar och länkar om nod:

Mycket enkel och tydlig; Instruction and easy set up Arman The Parman

Bitcoin Core

Hashrate explanation and charts

How to run a full node, Bitcoin.org

Why run a full node, ArmanTheParman

Securing your financial sovereignty, Jameson Lopp

Bitcoiner Node Guide

Raspberry Pi Node Guide

MyNodeBTC.com

Umbrel

Bitcoin nodes on all time high