Därför bör du ”chansa” med lite bitcoin

Försäkring mot hyperinflation

Bitcoin spelar redan idag en avgörande roll i länder som drabbats extra hårt av hyperinflation orsakad av centralbankers sedeltryckning och regeringars penningpoltik. När ett lands egna valuta tappar all sin köpkraft trots många nollor på sedeln blir folket de stora förlorarna. Det har skett ett flertal gånger under 2000-talet i länder som Sydsudan, Zimbabwe, Belarus och Venezuela. Vi alla har sett bilderna från Tyskland efter första världskriget där det krävdes en skottkärra sedlar för att köpa en limpa bröd.

I länder som upplever hög inflation nu är intresset för bitcoin extra stort. Bitcoin är folkets pengar och en fredlig protest mot den orättvisa ekonomiska politiken som gör att arbetarklassen aldrig kan komma ur den nedåtgående spiralen med högre lön, högre konsumentpris och tappad köpkraft. I länder som Sverige med stabil inflation och fungerande välfärdssystem är bitcoin inte lika livsnödvändigt men kan ändå spela en avgörande roll för att undvika att bli långsamt fattig.

För oss svenskar kan bitcoin fungera som en slags försäkring eller långsiktig sparform. Den som köpte bitcoin för 100 kronor 1 november 2011 skulle idag ha cirka 300 000 kronor. Det är dock ingen rättvis jämförelse eftersom bitcoin då endast användes av en liten krets personer och den typen av exempel bör undvikas.

När fler förstår detta kommer bitcoin stå som det självklara alternativet till det monetära systemet och framtida generationer kommer studera oss nu på samma sätt som vi studerar pengar i historien och ställa sig frågan varför vi så länge höll fast vid det konstiga system som gynnar de rika på arbetar- och medelklassens bekostnad. Bitcoin var förra decenniets i särklass bäst presterande tillgångsslag. Bitcoin kommer fortsätta vara en gynnsam placering många år framöver medan marknaden mognar och därmed fluktuera upp och ner i pris mätt i kronor. Vi har nu chansen att göra som man gjort i historien tidigare när paradigmskiften skett, “köpa guld för snäckskal”.

Sammantaget vet vi vad som varit och vart det har fört oss men vi vet inte vad framtiden har att utvisa. Vi vet dock att framtiden är digital, mycket satsas på artificiell intelligens, självkörande bilar, robotar, digitalisering och allt fler möten sker online. Att då inte satsa några procent procent av sina tillgångar på framtidens digitala pengar är ologiskt.

Vidare läsning:

The Bullish Case for Bitcoin

Efficient Market Hypothesis and Bitcoin Stock-to-Flow Model