Bysantinska generalproblemet

”Lamport beskriver ett scenario där en grupp bysantinska generaler, med sina arméer, har omringat en fientlig styrka. Efter att ha observerat fienden från sin position måste generalerna skaffa sig en gemensam ståndpunkt via meddelanden för att därefter bestämma sig för att attackera eller retirera. Om alla generalerna attackerar samtidigt besegras fienden men om en eller flera av generalerna får motsägelsefull information och därför inte attackerar, eller attackerar vid fel tidpunkt, förloras striden och generalerna och deras soldater måste kapitulera. Problemet är att en eller flera av generalerna eller deras kurirer kan vara förrädare som vill förstöra möjligheten till ett lyckat anfall.” -Wikipedia

Detta är nyckeln till bitcoin. Utan detta skulle inte bitcoin fungera. Bitcoin är digital knapphet som inte kan kopieras eller dubbelspenderas. Till skillnad mot en jpg-bild eller ett e-postmeddelande som kan skickas och distribueras 1000 gånger eller så kan en och samma bitcoin bara befinna sig i en plånbok åt gången.

Om Alice skickar 1 BTC till Bob så lämnar den Alices plånbok och hamnar i Bobs plånbok istället.

Detta säkerställs via proof of work och avancerad kryptografi. Det fordras mycket datorkraft att göra de beräkningar som krävs för att verifiera transaktioner på blockkedjan. Många miners tävlar om belöningen som betalas ut till den som hittar nästa block och tar in transaktionerna som väntar. Det ger incitament att vara ärlig och följa reglerna. Den som fuskar ignoreras av nätverkets ärliga deltagare så det finns inga andra alternativ än att följa bitcoins regler.