Bitcoin är en ny form av pengar

Bitcoin fungerar helt annorlunda mot “vanliga pengar”. Det är ett krypterat nätverk med extremt hög säkerhet som inte ägs eller kontrolleras av någon enskild. Ingen stat eller bank kan stänga ner nätverket och det har varit online dygnet runt sedan januari 2009 och får fler anhängare för varje dag. I bitcoins kod finns programmerat att det bara kommer finnas 21 000 000 coins och varje coin är delbart med 100 000 000 enheter.

By Santoso_Yori – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=83911930

Nya coins utvinns hela tiden, närmare bestämt var tionde minut. När ett nytt block innehållande de senaste transaktionerna adderas till blockkedjan får den som skapade blocket en belöning på 6,25 bitcoin. Vart fjärde år halveras den summan, vilket gör att år 2024 blir belöningen 3,125 bitcoin och 2028 är den 1,562 bitcoin osv. Denna belöning är incitamentet att hålla blockkedjan säker eftersom tusentals datorer tävlar om den samtidigt som de med sin gemensamma datorkraft säkrar nätverket.

Det är blockkedjan som är nätverkets sanning och säger vem eller vilken adress som äger vilka medel och bara den med rätt lösenordsuppsättning kan spendera värdet i respektive plånboksadress. Om fler vill ha och börjar använda bitcoin ökar dess värde och det går alltså att köpa mer varor för mindre pengar – tvärtom mot vad vi kan göra med “vanliga pengar”.

Ökad efterfrågan i kombination med minskat utbud genom halveringarna antas få bitcoins pris och användningsområde att fullkomligt explodera till uppsidan inom en generation.

Ett e-mail kan skickas till många mottagare och en bild kan publiceras på en hemsida och laddas ned av vem som helst. Bitcoin däremot är unikt i sina egenskaper och det går inte att duplicera den eller kopiera den tack vare avancerad kryptografi och matematik. Blockkedjan innehåller varje coins enskilda historik och datornätverket gemensamt validerar varje transaktion innan det går att spendera något. Därför kommer bitcoin sannolikt spela en avgörande roll i framtiden. Bitcoin löste de Bysantinska Generalernas problem med sitt proof of work, vilket gör att en bitcoin bara kan befinna sig på ett ställe i taget och inte kopieras eller förfalskas.

Digitala generationen

För kommande generationer, som är födda i den digitala tidsåldern och inte känner till världen som den var före appar, smartphone, och sociala medier, kommer bitcoin vara lika självklart som internet självt. Bitcoin har i mer än tio år vuxit sig så stor att den nu är omöjlig att stoppa. Företag, pensionsfonder, investerare och privatpersoner världen över ser bitcoin som ett finansiellt instrument helt olikt allt vi tar för givet idag inom ekonomin och investerar en liten del av sitt kapital däri. Ingen kan med säkerhet säga att bitcoin kommer att ta över dollarns status som världsvaluta eller guldets roll som inflationssäker tillgång men det vore en god försäkring att ha en liten del av sina långsiktiga medel i bitcoin utifall att. 

Det globala monetära systemet är skört och håller på att krackelera. Troligen klarar inte marknaden ännu en finanskris. Den finanskris vi är i nu är den kortaste i mannaminne och ser ut att ha blivit tillfälligt stoppad på grund av sedeltryckning och nya lån, vilket enligt historien bara innebär att bubblan blir större och fallet ännu hårdare nästa gång.