Bara bitcoin

Som ny till bitcoin och kryptovalutor är det svårt att veta var man ska leta och vem man bör lyssna på. Det finns en uppsjö av privatpersoner, influencers och youtubers som skapar innehåll och pratar om olika kryptovalutor. Vi har valt att enbart fokusera på bitcoin av ett enda skäl. Bitcoin är det enda som räknas på lång sikt.

Bitcoin som nätverk är en innovation som endast kan skapas en gång. Det går inte att kopiera eller åter-uppfinna absolut digital knapphet. Däremot, eftersom bitcoins källkod är öppen kan den kopieras och har gjorts många gånger. Men det är bara kopia av koden, inte nätverket.

Du kan själv skapa ett eget bitcoin och bestämma dina regler. Dock kan du aldrig kopiera nätverket bakom bitcoin. Under 12 års tid har bitcoin vuxit fram likt en svamp, eller ett stort träd, med ett gigantiskt rotsystem spritt över världen. Släcker man ner en nod eller ett lands alla noder som driver bitcoinnätverket finns det ändå tiotusentals andra som skyddar nätverket och ser till att det hålls igång. Altcoins är samlingsnamnet för alla kryptovalutor förutom bitcoin.

Av Claus Ableiter – Eget arbete, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6370474

Bitcoin är i skrivande stund 50% av hela den totala marknaden för kryptovalutor. Övriga 9500 altcoins marknadsförs som bättre eller snabbare versioner av bitcoin. Det finns kryptovalutor som är snabbare och kan göra andra saker än bitcoin. Men det spelar ingen roll. Bitcoin har ett så stort försprång och ”first mover advantage” att det aldrig kan hämtas in av en konkurrent. Bitcoins roll är att vara pengar och en stabil värdelagrare. För det krävs kontinuitet och förtroende, därför sker sällan ändringar på bitcoins första lager i blockkedjan. BigBang skedde också bara en gång.

Nya altcoins må vara snabbare i sina transaktioner men saknar helt säkerheten och infrastrukturen som är stabil och självklar hos bitcoin. Sett till den samlade datorkraften så har bitcoin drygt 95% av hashingpower jämfört mot alla andra coins som delar på 5% och därmed blir sårbara för attacker.

Altcoins försöker ta lite av bitcoins marknadsandel. Bitcoin försöker vara en bättre version av centralbankerna och hela ekonomin.

Bitcoin är helt decentraliserat och saknar ledare. Det är ett öppet projekt som drivs och skyddas av användarna. Reglerna inom bitcoin skall upprätthållas och den som försöker fuska ignoreras och får inte sina transaktioner validerade av nätverket.

Denna film är sevärd för att att komma från mainstreammedia som annars är avogt inställda till bitcoin.

Filmen är cirka 2 minuter och förklarar hur konsensus inom bitcoinnätverket fungerar och skiljer bitcoin från banker och kapar behovet av mellanhänder.

Hashrate