FIAT-valutor

Robert Breedlove är en av bitcoinvärldens främsta tänkare och detta avsnitt tar avstamp i hans arbete.

Masters and slaves of money, (länk till medium.com) är lång och välskriven engelsk artikel av Breedlove om pengar genom tiderna och hur vi fortsätter i samma system. Artikeln berör hur slavhandeln möjliggjordes med aggry beeds och hur Afrika ”plundrades lagligt” när kolonisatörerna kom dit och köpte deras tillgångar för pärlor som var lätta att framställa på andra ställen med svåra att hitta där. Det medförde att man kunde köpa och byta till sig arbetskraft och varor, men också slavar, för pengar som den lokala befolkningen satte högt värde till men som egentligen var lätta att framställa.

Fiatvalutor är ”pengar”, eller valuta, som saknar underliggande värde. Det är förtroendet för utgivaren som garanterar värdet genom att uttala att de har ett värde och alla är överens om det. Fiat-valutona idag skiljer sig inte nämnvärt från den gamla sortens pärlor, stenar eller salt när det användes som pengar. Fiat-valutor kallas ibland pappersmyntfot, att jämföra när det var guldstandard och guldmyntfot. Läs mer på Wikipedia om fiat-valutor (länk i ny flik)

Palmstruchska banken (länk till Wikipedias fulla artikel i nytt fönster klicka här) grundades år 1656 av Johan Palmstruch. Den gick senare omkull på grund av för stor sedelutgivning. Palmstruchska banken, Stockholm Banco, kom till som en följd av den ekonomiska poltiken som förts av Gustav II Adolf och Axel Oxenstierna och hade lett till goda tider och och man såg ett behov att samla kapital och även låna och låna ut för att öka tillväxten än mer. Bristen på kapital gjorde att man betalade 20% ränta på lånade pengar. Någon regelrätt bank fanns inte före Palmstruch startade sin.

Mellan åren 1661-1664 gavs de första sedlarna i Europa ut av Stockholm Banco. Det underlättade handel då det stora myntplåtarna var otydliga att bära runt på och göra affärer med. Det gick att lämna in mynten och istället få en kredsedel att använda till det dagliga. Dessa sedlar blev populära. Banken insåg att alla människor inte behövde sina mynt samtidigt så man skrev ut mer sedlar än vad som egentligen fanns täckning för. Det innebar dock att värdet på sedlarna började sjunka när folket förstod vad som skedde eftersom mängden sedlar i samhället ökade.

Av Stanselm – Eget arbete, CC BY-SA 3.0,https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15990813

När alla samtidigt ville ta ut sina plåtpengar från banken fanns det inte täckning för alla utgivna kreditsedlar och banken gick omkull. Något samband kunde ingen vid denna tid se mellan sedelutgivningen och penningvärdet. Även om banken gick omkull så fanns behovet av en bank kvar och kort därefter inrättades Sveriges Riksbank år 1668.

Sammanfattning: Om någon kan skapa mer pengar så skapar denne mer pengar. Om ett land har 1 miljon kronor totalt i omlopp och det på två år skapas nya pengar så det helt plötsligt finns 2 miljoner kronor har inte folket blivit rikare. Det har skapats mer valuta och för att behålla sin köpkraft måste en säljare antingen sänka kvaliteten och därmed öka marginalen eller höja sina priser.