Förstå pengar

Att lära sig om bitcoin kräver att man förstår det nuvarande monetära systemet men även har koll på historien. Hur har pengar utvecklats genom åren och vad ger pengar dess värde. Pengar måste vara varaktiga över tid, delbara, flyttbara, finnas i begränsad mängd och vara enhetliga samt allmänt accepterade.

Genom tiderna har bland annat stenar, snäckskal, salt, pärlor, läder och mycket mer fungerat som pengar. Guld är dock det som haft bäst genomslag och klarat sig längst. Gemensamt för allt som varit pengar är att det ska vara svårt att framställa. Sand skulle kunna fungera som pengar på en isolerad ishavsö men kanske inte på en tropisk ö. Precis som snäckor har fungerat som pengar i Asiens inland men inte vid kusten. De historiska exemplen är många; när kostnaden att framställa pengar är lägre än arbetsinsatsen att tjäna pengar – då gör man nya pengar.

En sevärd serie är Mike Maloneys serie Hidden Secrets of Money på YouTube. Det man ska ha i åtanke är att han är en gold-bug och försörjer sig på att sälja guld. Serien är några år gammal och behandlar den historiska aspekten kring pengars evolution och hur det funderar med FIAT-valutor (pengar utan bakomliggande värde men vars existens garanteras av stater, regeringar och centralbanker)

Mike talar i ett av avsnitten om en annan kryptovaluta och säger att bitcoin är gammal teknik och kommer bli utbytt. Det visar att Mike inte riktigt lärt sig om Bitcoin. I övrigt är serien välgjord och ta dig 2 timmar att se igenom detta. Avsnitt 1, 6 och 7 rekommenderas som du måste prioritera.